Faaliyetlerimiz

İç Ticaret:

Öncelikle yem sanayinin ve hayvancılık sektörünün olmak üzere tarımsal sanayinin ham madde taleplerini karşılamak…

Dış Ticaret:

Net ithalatçı olduğumuz tarım ve tarımsal sanayi ürünlerinin ithalatını yaparak sektörün hizmetine sunmak…

Diğer taraftan tarım ve tarımsal sanayi ürünleri ihracatı yapmak…